АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Административен съд – Перник прекрати производството по адм. дело № 260 по описа за 2017 г.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС

ABOUT THE COURT


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg