АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Обява във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица/съдебни преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Перник и Административен съд – Перник за 2016/2017 година"


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg