АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Прессъобщение - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Анкета

ЗА НАС

ЗА НАС


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg