АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Наградени есе и рисунка във връзка с инициативата "Ден на отворените врати"


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС

ABOUT THE COURT


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg