АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Административен съд - Перник се произнесе с решение по делото „ТАКСА СМЕТ ПЕРНИК 2016 г.“


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg