АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Съдебно заседание по административно дело № 352 по описа на Административен съд - Перник за 2016 г.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС

ABOUT THE COURT


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg