АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Административен съд – Перник се произнесе с решение по административно дело № 692 по описа на съда за 2019 г.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС

ABOUT THE COURT


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg