АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Обяви във връзка с актуализиране на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица и съдебни преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Перник и Административен съд – Перник за 2017/2018 година


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС

ABOUT THE COURT


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg