АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Прессъобщение от 26.11.2014 г. - по адм. дело 807/2014 срещу Решение на Общински съвет


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Анкета

ЗА НАС

ЗА НАС


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg