АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

Стартира изпълнението на образователна програма „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“ за учебната 2017/2018 година


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

ЗА НАС

ЗА НАС

ABOUT THE COURT


2300, гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, e-mail: pernik-adms@justice.bg, admcourt_pk@mbox.contact.bg